Povijest Krčkih knezova Frankopana trajala je više od pet i pol stoljeća: članovi ove velikaške obitelji bili su nositelji političkog, društvenog, gospodarskog i kulturnog razvoja na svojim prostorima, prvenstveno na području današnje hrvatske regije Kvarner.

Frankopani su sudjelovali u brojnim bitkama, a snalažljivost, obrazovanje, diplomacija, te prije svega želja za očuvanjem vlastitih posjeda, održali su ovu obitelj stoljećima. Iza njih su do današnjih dana ostali brojni kašteli, utvrđeni gradovi i dvorci koji prizivaju duh prošlosti, intriga, sukoba, kulture, pismenosti i religioznosti.

Grafika Frankopani

Obitelj Frankopan

Doba u kojem su djelovali Krčki knezovi Frankopani bilo je doba srednjeg vijeka i prijelaza u novi vijek. Srednji vijek u Europi bio je feudalno doba, a moć kraljevskih dvorova bila je ograničena u usporedbi s moći feudalaca – lokalnih veleposjednika poput Frankopana.

Članovi obitelji Frankopan obnašali su važne društvene i političke dužnosti – bili su kneževi, banovi, potkraljevi i ratnici, podupiratelji umjetnosti i pjesnici, a na kraju i politički prevratnici, pa su tako njihovi životi bili inspiracija mnogim umjetnicima. Uživali su ugled među europskim plemstvom, primali priznanja za zasluge od pape u Rimu, sklapali obiteljske i prijateljske veze širom Europe, pratili su modu, osnivali brojne tiskare i promicali hrvatsku riječ i pismo- glagoljicu. U njihovoj lozi bilježi se niz od 114 Frankopana u 17 naraštaja. Tijekom povijesti koristili su dva grba - stari sa šestokrakom zvijezdom na crvenom polju, a potom grb rimske patricijske obitelji de Frangepanibus s dva lava koja lome kruh.

Zlatno doba obitelji Frankopan bilo je doba kneza Nikole IV u 15. stoljeću. Nakon njega, brojni su uzroci doveli do slabljenja utjecaja obitelji, a među njima i osmanlijska osvajanja i prevlast Habsburške dinastije nad prostorima Hrvatske i Ugarske.
Urota zrinsko-frankopanska, kojom su se Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski pokušali oduprijeti nastojanjima Bečkog dvora da se Hrvatskoj i Ugarskoj nametne centralizam i apsolutizam, obilježila je kraj ove plemićke obitelji. Urotnici su 1671. godine pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu. Prije smaknuća dvojice velikaša, obitelj je lišena plemstva, a sva imanja su im zaplijenjena. Kako je Fran Krsto Frankopan bio posljednji muški član obitelji, njegovom smrću prestaje loza hrvatskih Frankopana.

Iako utjecaji Frankopana sežu mnogo dalje, ishodište njihove moći je regija Kvarner u kojoj se nalazi glavnina njihove baštine. Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ obuhvaća 17 kaštela, utvrđenih gradova i dvoraca i 3 sakralna kompleksa. Ruta se dijeli u četiri teritorijalne cjeline koje naglašavaju raznovrsnost krajolika regije Kvarner, a to su otok Krk, Gorski kotar, Rijeka s okolicom i Vinodol.